Medycyna
Pracy

Zamość,ul.

Proszę o umawianie badań

lekarz medycyny pracy Zamość,ul.
Na skierowaniu do lekarza medycyny pracy powinny znadjować się takie informacje jak :

  • oznaczenie pracodawcy
  • data i miejscowowść wydania skierowania
  • wskazanie pracownika,którego dotyczy badanie z podaniem nr PESEL pracownika
  • określenie stanowiska pracy
  • opis warunków pracy ,który uwzględnia informacje o występowaniu na wskazanym stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych ,szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych oraz innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy
  • oznaczenie pracodawcy ,z podaniem regon
  • pieczątka pracodawcy